keskiviikko 16. kesäkuuta 2010

Ekkeroy 5.6.2010

Ekkeroy on 20km Vadsosta Vardon suuntaan oleva lintusaari. Se ei ole enää kirjaimellisesti saari, sillä sinne voi nykyään ajaa autolla kapeaa kannasta pitkin. Luontopolun alussa olevalle parkkipaikalle pääsee kääntymällä vasemmalle vähän ennen satamaa. Opasteita ei ole.
Luontopolkuja on erimittaisia, joista koko saaren kiertävä reitti on vähän yli kuusi kilometriä.

Vadson ja Ekkeroyn välillä on aamuisin merikotkia rantakallioilla.

Ekkeroylla ei ole puita, mutta ei se estä varista pesimästä.

Mantereen puoleinen osa Ekkeroyn kylää.

Itselleni oli yllätys, että merikihu teeskentelee siipirikkoa pesänsä läheisyydessä. Samaa käyttäytymistä esiintyi muillakin paikoilla.

Ekkeroylla lampaat on valjastettu Norjan TV:n mainostajiksi.

Ekkeroyn pohjoisreunan lammaslaitumilla pesii muutamia pareja niittykirvisiä.

Tuuli oli taas voimakasta, joten lapinkirvinen on ankkuroinut itsensä piikkilankaan.

Lapinkirvisen ruokailumaastoa. Varvut näyttävät variksenmarjoilta.

Yhdellä lapinsirkkureviirillä oli kaksi koirasta. Kiihkeää taistelua ei tullut, vaan pikemminkin veljellistä nahistelua.

Kummankin kiinnostuksen kohde on tässä.

Lapinsirkun nummelta kuuluvaa surumielinen säe sopii hyvin ympäristöönsä.

Ainakin kahdessa paikkaa oli karikukon reviiri.

Merisirreillä oli muuttomeininkiä. Kaikkiaan niitä oli 200.

Merisirri katoaa rannan levien joukkoon uskomattoman hyvin.

Ekkeroyn itäpäässä on korpin pesä jossain lähellä.

Ekkeroyn itäpään lintukallio.

Länsipään lintukallio.

Yhdellä nyppylällä oli suokukko turnajaisvetimissään.

Lintu häipyi hetkeksi näkyvistä ja ilmestyi näkyviin aivan erivärisenä.

Pohjoisrannalla iso parvi enimmäkseen 2kv kajavia.

Pesivä kajava.

2kv kajava.

Ruokkilinnuista Ekkeroylla pesii ainakin riskilöitä

ja ruokkeja.

Kivitasku on yleinen Varangin rannoilla.

Ekkeroyn satama ja luontopolun parkkipaikka.

Hannu Rinne

Ei kommentteja: